Home » สวย เริด เชิด แสบ 2 by Kate Brian
สวย เริด เชิด แสบ 2 Kate Brian

สวย เริด เชิด แสบ 2

Kate Brian

Published
ISBN :
Paperback
232 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือ รีด เบรนแนน สาวนอยวัยสิบหา ยายเขามาเรียนใน อีสตันอะคาเดมี เธอหวังวาชีวิตในโรงเรียนสุดไฮโซนีจะดีเริดอยางทีฝัน แตดันกอเรืองตังแตวันแรก เมือเธอไปเขาตาหนุมสุดหลอพอรวยอันดับหนึง แถมยังกลาแหยมทำใหสีสาวสุดมันแซบซา บิลลิงสเกิรลส ดาวเดนแหMoreเมื่อ รีด เบรนแนน สาวน้อยวัยสิบห้า ย้ายเข้ามาเรียนใน อีสตันอะคาเดมี เธอหวังว่าชีวิตในโรงเรียนสุดไฮโซนี้จะดีเริดอย่างที่ฝัน แต่ดันก่อเรื่องตั้งแต่วันแรก เมื่อเธอไปเข้าตาหนุ่มสุดหล่อพ่อรวยอันดับหนึ่ง แถมยังกล้าแหยมทำให้สี่สาวสุดมั่นแซบซ่า บิลลิงส์เกิร์ลส์ ดาวเด่นแห่งอีสตันโกรธอีกรีดอยากพลิกวิกฤตนี้ทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งในกลุ่มสี่สาว แต่เรื่องไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะเหล่าสี่สาวนั้นทั้งหรู ทั้งมีปริศนา ไม่ธรรมดา ส่วนรีดรึสุดแสนธรรมดา บ้านนอก แถมเรื่องรักกับหนุ่มฮอตก็ดูท่าจะไม่รุ่ง เพราะเขาทั้งลึกลับและต่างจากเธอเสียเหลือเกิน